Be #

Het kardinaalteken of ‘hekje’ heeft verschillende betekenissen. De bekendste is waarschijnlijk die van toets op een telefoon, die wordt gebruikt als afsluitend teken van een cijferreeks. Daarnaast wordt het in de engelse taal gebruikt om een cijfer mee aan te duiden, en in de muziekwereld wordt dit teken gebruikt om een noot een halve toon te verhogen.

Hacken gaat niet alleen om enen en nullen. Het is een gevarieerde bezigheid die zowel de digitale als de fysieke kanten van techniek beslaat. Een hacker zal altijd pogen om iets te verbeteren totdat het minimaal voldoet aan zijn ‘eigen’ wensen en eisen. Hij is de laatste die iets toevoegt op het moment dat hij hackt. Datgene wat hij toevoegt zal het uiterlijk, de eenvoud, het praktisch nut, of functionaliteit van het lijdend voorwerp verhogen.

Be a hacker

Wat maakt iemand een hacker? Creatief, inventief, onderwijzend, sociaal… zomaar een paar kreten die van toepassing zijn op mensen die een hackerspace bevolken. Een hacker is bovenal iemand die zal proberen te innoveren en verbeteren: Apparaten, materialen, technieken, mensen, of zelfs zijn omgeving. Daarnaast is een hacker bewust van de maatschappij om zich heen en zal proberen om ook op dat gebied te ‘hacken’, en zo zijn steentje bij te dragen. Kortom; wees een hacker !

Give something Bhack

Hacken is nauw verbonden aan het delen van informatie aan eenieder die het wil weten. Veel projecten maken gebruik van open source, en andere manieren van vrij toegankelijke informatie. Uiteraard zal onze hackerspace deze traditie in ere houden en actief bijdragen aan het opzetten van nieuwe informatiebronnen, en het verrijken en aanvullen van bestaande informatie.

Bhack de community

Elke hackerspace heeft zijn eigen karakter en sfeer. Deze zal gevormd worden door de mensen die deze hackerspace bevolken, de community van de space. Zowel de hackers zelf als hun netwerk buiten de space zullen van invloed zijn op de onderwerpen, projecten, vriendschappen en creaties die uit de space voortvloeien. Ook jij draagt dus bij aan de community binnen de space. Daarnaast is de space haar bestaan afhankelijk van de bijdragen van haar deelnemers en eventuele donaties.

Come Bhack

Een van de voornaamste redenen om een hackerspace op te richten is om een platform te bieden waar gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten en helpen. Gestimuleerd en gemotiveerd worden gebeurd vaak als mensen in een omgeving zijn waar ze kunnen doen wat ze echt leuk vinden en hier enthousiaste reacties op krijgen. Je zult zien dat je terug blijft komen als je dit ervaren hebt.